Comhairle na dTuismitheoirí

Comhairle na dTuismitheóirí

Tacaíonn Coiste na dTuismitheoirí le obair na scoile. Bíonn cruinniú acu go rialta de gnáth ceann in aghaidh na míosa. Bíonn an choiste ag tabhairt cabhair agus tacaíocht don scoil trí airgead a bhailiú, cabhair a thabhairt ag ócáidí scoile srl. Bíonn an cruinniú cinn bliana de gnáth ag tús na bliana agus is anseo go mbíonn toghchan don choiste nua.
Is slí an mhaith é seo chun a bheith páirteach i saol na scoile agus chun aithne a chur ar thuismitheoirí eile. Ní bheadh an scoil in ann leanúint ar aghaidh mar atá gan an tacaíocht airgeadais agus cabhair ón ngrúpa seo.

20016/2017 Gaelscoil Mhic Easmainn-Parents Council

Seo thíos liosta dos na hionadaithe ranga a toghadh ag an gCruinniú Chinnbhliana de Chomhairle na dTuismitheoirí ar an 26ú Meán Fómhair 2016.

Following the recent AGM which was held on September 28th last, below is a list of your class representatives and the elected members of the Parents Council.

Chairperson/Cathaoirleach
Anne Marie Burke Rogers
Secretary/Runaí
Caroline Morrissey
Treasurer/Cisteoir
Helen Coffey
Vice Chairperson/Leas Chathaoirleach
Susie Cantwell
Vice Secreteray/Leas Rúnaí
TBA
Vice Treasurer/leas Chisteoir

 

Rang

Múinteoir

Class Representatives

N – Bheaga   Olive  Liz Forster

Tracey Kerins

 Máiréad Ó Shea

Caroline Morrissey

Alison Tynan

 

N-Bheaga  Laura  James Hogan  Cormac Casey Cathríona Hobbert
N -Mhóra  Caitríona  Niamh Dowling  Mary Louise O Connor
Rang 1  Bríd  Kerry Leane  Helen Coffey
Rang 1  Máire  Bríd Ní Mhathúna  Kathryn Smith
Rang 2 Emma Mary Ross Fiona Friel Susie Cantwell
Rang 3  Eibhlín Lisa Rice  Andrea Lyons Cáit Ní Ghrifín
Rang 4  Dónal  Geraldine O Mahony  Lorraine O Sullivan  Helen Cooper
Rang 4  Liam  Tomás Ó hAiniféin  Caitlín Ní Dháibhín Belinda Gascoigne

Stephen Buttimer

Rang 5 Colm Tim Lynch Meave Johnson
Rang 6  Déaglán  Jo Dillane  Katherine Duggan