Comhairle na dTuismitheoirí

Comhairle na dTuismitheóirí

Tacaíonn Coiste na dTuismitheoirí le obair na scoile. Bíonn cruinniú acu go rialta de gnáth ceann in aghaidh na míosa. Bíonn an choiste ag tabhairt cabhair agus tacaíocht don scoil trí airgead a bhailiú, cabhair a thabhairt ag ócáidí scoile srl. Bíonn an cruinniú cinn bliana de gnáth ag tús na bliana agus is anseo go mbíonn toghchan don choiste nua.
Is slí an mhaith é seo chun a bheith páirteach i saol na scoile agus chun aithne a chur ar thuismitheoirí eile. Ní bheadh an scoil in ann leanúint ar aghaidh mar atá gan an tacaíocht airgeadais agus cabhair ón ngrúpa seo.

20018/2019 Gaelscoil Mhic Easmainn-Parents Council

Seo thíos liosta dos na hionadaithe ranga a toghadh ag an gCruinniú Chinnbhliana de Chomhairle na dTuismitheoirí ar an 24ú Deireadh Fómhair 2017.

Following the recent AGM which was held on October 24th last, below is a list of your class representatives and the elected members of the Parents Council.

Chairperson/Cathaoirleach
Liz Forster/Niamh Dowling
Secretary/Runaí
Caroline Morrissey
Treasurer/Cisteoir
Helen Uí Chofaigh
Vice Chairperson/Leas Chathaoirleach
Claire Redmond
Vice Secreteray/Leas Rúnaí
Susie Cantwell
Vice Treasurer/leas Chisteoir
 Kerry Leane

 

 

Rang

Múinteoir

Class Representatives

N – Bheaga   Olive      
N-Bheaga  Laura      
N -Mhóra  Caitríona      
Rang 1  Bríd      
Rang 1/2 Emma      
Rang 3  Rebecca      
Rang 3 Liam      
Rang 4  Sorcha      
Rang 5 Dónal      

 

Rang 6 Colm      
Rang 6  Déaglán