Maidin Chaifé/Coffee Morning

Reachtálfaidh tuismitheoirí agus foireann na scoile maidin chaife sa scoil ar an Déardaoin 28/9/17 ar mhaithe leis an “Kerry Hospice Association”. Iarrtar ort tacú leis seo más féidir.  Buail isteach aon uair idir 8.15am-9.15am agus idir 11.00am-2.00pm

Please support our annual Coffee morning which will be held in the school hall on Thursday 28th September in aid of “Kerry Hospice Association”.