Polasaithe/Policies

Tá na polasaithe agus na pleananna seo a leanas ar fáil sa scoil. Mas maith le haon tuismitheoir féachaint ar na polasaithe agus pleananna ni gá ach coinne a dhéanamh tríd an oifig.
Polasaithe:  Le teacht beo!