Sábháilteacht/Safety

 

Griangraf/Photograph: Cuir scéal i scríbhinn don bPríomhoide led’ thoil muna dteastaíonn uait go mbeadh griangraf, ainm nó obair do pháiste in úsáid lasmuigh den scoil.(comórtaisí, suíomh scoile agus rl)
Please inform Principal in writing if you would rather your child’s photograph, name or work was not published outside the school (school website etc).
Sábháilteacht na bPáistí. Níl cead siúl trí charrchlós na múinteoirí riamh agus daltaí á mbailiú ar mhaithe le sábháilteacht na bpáistí. Iarraimíd ar gach cuairteoir dul go dtí Macklin san oifig.
The Staff Car Park is a no-go area at all times for the safety of our children.
All visitors to school are asked to please report to School Secretary on arrival.