Stair na Scoile

  Gaelscoil Mhic Easmainn

scoil01
Is bunscoil náisiúnta tumoideachais lánghaeilge í Gaelscoil Mhic Easmainn. Bhunaigh Craobh Thrá Lí de Chonradh na Gaeilge Gaelscoil Mhic Easmainn i 1978 chun oideachas lánghaeilge bunleibhéal a sholáthar do Thrá Lí agus don cheantar máguaird.  Osclaíodh an foirgneamh i dTrá Lí, i 1988.

Gaelscoil Mhic Easmainn is a total-immersion all-Irish Catholic national school.  Gaelscoil Mhic Easmainn was founded by the Tralee branch of Conradh na Gaeilge in 1978 to provide Irish-medium education at primary level for Tralee and its environs.  In 1988 the present building was officially opened by then Minister for Education.
Ainmníodh Gaelscoil Mhic Easmainn in onóir Ruairi Mac Easmainn.    Bionn an-bhród ar dhaltai na scoile nuair a bhíonn suaitheantas na scoile á chaitheamh acu.

  

 

Amlíne Ruairí Mac Easmainn
Mias Ruairí Mac Easmainn
[Not a valid template]
Mias Ruairí Mac Easmainn